Baby Jogger משיקה עגלת תינוקות ייחודית

האגודה למלחמה בסרטן, אוקטובר 2006

לרגל חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד החל באוקטובר, משיקה Baby Jogger עגלת תינוקות ייחודית, שרכישתה מהווה גם תרומה למאבק בסרטן השד ולחקר המחלה והטיפול בה. הקמיין נערך בעולם כולו, העגלה נבדלת בצבעה הורוד והיא נושאת את סמל המאבק בסרטן השד, המודפס עליה. באמצעות התרומות ממכירות עגלת התינוקות הוורודה מזדהה חברת Baby Jogger עם המלחמה בסרטן השד בכל רחבי העולם. עגלת תינוקות